ഗലീലിയോ നാടകയാത്ര – തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കേന്ദ്രങ്ങള്‍


തീയതി                സ്വീകരണകേന്ദ്രം                                                                സമയം

15.11.09           ഗവ.എല്‍.പി.എസ് പിരപ്പന്‍കോട്                                10 am

                              ഗ്രീന്‍ ആഡിറ്റോറിയം,നന്ദിയോട്                                    5 pm

16.11.09           റോസ് ഡെയില്‍ റ്റി.റ്റി.ഐ, കല്ലമ്പലം                            10 am

                             ധനലക്ഷ്മി ആഡിറ്റോറിയം                                               5 pm

17.11.09         എസ്.എസ്.വി.ജി.എച്..എസ്.എസ്,ശാര്‍ക്കര               10 am

                            ആശാന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ ലൈബ്രറി ഹാള്‍,കുളത്തൂര്‍    5 pm

18.11.09          ബി.എച്.എസ്.എസ്. മിതൃമ്മല                                        10 am

                            കലാഗ്രാമം കരകുളം                                                            5 pm

19.11.09         ഗവ. എച്.എസ്.എസ്,പൂവച്ചല്‍                                        10 am

                           ദര്‍ശന ആഡിറ്റോറിയം, പാപ്പനംകോട്                             5 pm

20.11.09        ബി.എച്.എസ്.എസ്. മലയിങ്കീഴ്                                     10 am

                            ഹസ്സന്‍ മരയ്ക്കാര്‍ ഹാള്‍,തിരുവനന്തപുരം                5 pm

21.11.09         ഗവ. മോഡല്‍ എച്.എസ്.എസ്,തിരുവനന്തപുരം       10 am

                           തിരുവനന്തപുരം പ്ലാമൂട്ടുക്കട ജങ്ഷന്‍.                         5 pm

22.11.09        ഗവ. എച്.എസ്.എസ്. മാരായമുട്ടം                                 10 am

                          അര്‍ച്ചന ആഡിറ്റോറിയം, വിഴിഞ്ഞം                                5 pm

23.11.09         ഗവ. എച്.എസ്.എസ്. വര്‍ക്കല.                                    10 am

                           ഗവ. എച്.എസ്. ചെറുന്നിയൂറ്                                        5 pm

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )

%d bloggers like this: