കുറ്റിച്ചൽ യൂണിറ്റ് വാർഷികം


വെള്ളനാട് മേഖലയിലെ കുറ്റിച്ചൽ യൂണിറ്റ് വാർഷികം നവംബർ 27 നു കുറ്റിച്ചൽ വച്ചു നടന്നു.  മേഖല സെക്രട്ടറി എസ്. വിജയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മേഖല പ്രസിഡന്റ് ഡോ.രാജേന്ദ്രൻ സംഘടനാ രേഖ അവതരിപ്പിച്ചു. പുതിയ ഭാരവാഹികളായി എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ(പ്രസിഡന്റ്), വി.ജയകുമാർ(സെക്രട്ടറി) എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു

Advertisements

3 responses to this post.

  1. നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നബ്ലോഗ് ..കുറച്ച് കൂടി വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുക..നിലവിളി ഡോക്കുമെന്ററിയുടെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക http://www.youtube.com/watch?v=B_asmYUVMjg http://www.youtube.com/watch?v=1cw-3PrjPgU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=uF-GpLjwgA8&feature=related

    മറുപടി

  2. http://cinemajalakam.blogspot.com/ ശാസ്ത്രകേരളത്തിലെ ക്ലോസപ്പ് എന്ന പംക്തിയുടെ ലിങ്ക്

    മറുപടി

  3. ലിങ്കുകളും വീഡിയോയും ഈ ബ്ലോഗിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

    മറുപടി

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w

%d bloggers like this: