നെടുമങ്ങാട് മേഖല വിജ്ഞാനോത്സവം


നെടുമങ്ങാട് മേഖലാതല വിജ്ഞാനോത്സവം ഡിസംബർ 11, 12 തീയതികളിൽ നെടുമങ്ങാട് ഗവ. ബി യു പി സ്കൂളിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു. പഞ്ചായത്ത് തല വിജ്ഞാനോത്സവത്തിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ രാവിലെ 9 നു സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേരണം.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )

%d bloggers like this: