നെടുമങ്ങാട് മേഖല ബാലോത്സവം ഏപ്രിൽ 10 നു


നെടുമങ്ങാട് മേഖലാതല ബാലോത്സവത്തിന് കരുപ്പൂർ സി വി രാമൻ യുറീക്ക ബാലവേദി ആതിഥ്യമരുളുന്നു. ഏപ്രിൽ 10 നു കരുപ്പൂർ ഗവ ഹൈസ്കൂളിൽ വച്ചാണ് ബാലോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര രസതന്ത്ര വർഷാചരണത്തിന്റെയും വന വർഷാചരണത്തിന്റെയും ഭാഗമായാണ് ഇക്കൊല്ലത്തെ ബാലോത്സവ പരിപാടികൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ 9895892868 എന്ന നമ്പരിൽ ബന്ധപ്പെടുക

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )

%d bloggers like this: